Lời bài hát: Reverse Orchestra

3%(213Thứ hai)
00:0001月13日
该剧讲述原天才小提琴少女谷冈初音(门胁麦 饰)与怪人指挥家常叶朝阳(田中圭 饰)重整当地废柴管弦乐队的故事。
Phân loại:

量子m3u8-Chơi trực tuyến

无尽-Chơi trực tuyến