Zombie Phúc Tinh Quảng Đông

1%(35Thứ hai)
00:0011月26日
Trang Thiên (đồ trang sức Nguyên Hoa) và Đổng Triệu Khuông (đồ trang sức Trương Quốc Cường) từng là một đống bắt yêu thiên sư nổi tiếng nhất trong ngành, tuy nhiên một hồi thay đổi lớn trong xã hội cuối đời nhà Thanh đầu đời Dân đã khiến cho bắt yêu sư biến thành thần côn tuyên dương mê tín phong kiến, rơi vào đường cùng, hai người đành phải đi Quảng Châu, ở đó tìm được một công việc cảnh sát. Tuy rằng không còn là bắt yêu sư, nhưng Đổng Triệu Khuông vẫn như cũ không quên được huy hoàng ngày xưa, hắn kết bạn với thương nhân A Đường (Nhâm Thế Quan Trang), A Đường bề ngoài là thương nhân kinh doanh buôn bán chính đáng, trên thực tế lại làm hoạt động buôn lậu thuốc phiện, Đổng Triệu Khuông tin lời ngon tiếng ngọt của hắn, bắt đầu lợi dụng cương thi đến trợ giúp hắn vận chuyển ma túy.Đồ đệ của Đổng Triệu Khuông là Hiểu Đông (Trần Hiểu Đông) đã yêu con gái của Đường là Thúy Linh (Đàm Tiểu Hoàn), tuy nhiên Đổng Triệu Khuông đã sớm bắt đầu có chủ ý với Thúy Linh.
Phân loại:
标签: